Wolle jo mei PAS gearwurkje as in ûnderfiningssaakkundige?

It wurd ûnderfiningssaakkundige wurdt tsjintwurdich faak brûkt. Maatskippij, de ynstellingen, de gemeenten wolle hieltyd mear de ûnderfiningen fan minsken brûke, om’t se “it berjocht” better kinne oerbringe. It liket somtiden dat it in soarte fan moade wurdt om eksperiminten te ûnderfinen. By PAS is dit net it gefal, om’t wy oertsjûge binne fan ‘e needsaak fan’ e ynput fan minsken mei ûnderfining.

De basis fan PAS bestiet út ûnderfiningssaakkundigen. De ûnderwerpen, aktiviteiten en projekten dy’t wy ûntwikkelje komme fan ‘e minsken dy’t harsels mei earmoed en skuld behannelje. Minsken mei ûnderfining fan earmoede en skuld kinne har finger op it sear sette lykas gjin oar. En kom mei de bêste foarstellen om it libben fan minsken yn earmoede te ferbetterjen.

PAS wol graach kontakt opnimme mei minsken dy’t op it stuit earmoede en skuld ûnderfine of dy’t yn ‘t ferline ûnderfining hawwe mei it. Minsken dy’t wolle helpe yn ien of mear gebieten. Wy neame in pear.

  • Fertel it persoanlike ferhaal, om’t jo it wichtich fine, gewoan diele wolle of diele wolle.
  • Oanjaan wêr’t dingen mis gean, wat klachten oer binne, wêr’t misbrûk binne en hoe’t dingen kinne wurde ferbettere.
  • Tegearre mei minsken fan PAS nei skoallen om lessen te leverjen.
  • Doch mei ús om jo ferhaal te fertellen tidens gearkomsten, oerlis, kongressen en presintaasjes.
  • Aktyf meidwaan oan it beoardieljen fan brieven, brosjueres, ensfh foar lêsberens fan bygelyks gemeenten en oare autoriteiten.
  • Co-ûntwikkelje foarstellen dy’t bydrage oan it ferbetterjen fan it libben yn earmoede.
  • Ynset, bygelyks om mei politisy te debatearjen oer maatregels om de posysje fan minsken yn earmoede te ferbetterjen.
  • PAS helpe mieningen en berjochten op sosjale media sjen litte.
  • Kom mei ideeën en foarstellen foar nije projekten foar PAS.

Fiele jo der wat foar om yts foar PAS te wolle betsjutten of wolle jo in ôfspraak om te praten oer wat jo wolle of net wolle, nim dan kontakt mei ús op. Dat is mooglik fia tillefoan / WhatsApp op it sintrale nûmer fan PAS 06-57469601, fia ûndersteand formulier of fia mail info@platformarmoedeschulden.frl.