Bouwstenen voor een nieuw gemeentelijk armoedebeleid

Het Platform Armoede en Schulden Fryslân heeft ‘Bouwstenen voor een nieuw gemeentelijk armoedebeleid’ geschreven en overhandigd aan twee wethouders.

Eind december 2020 werd bekend dat de gemeente Leeuwarden een nieuw armoedebeleid op wilde op en vaststellen. Het oude beleid was in 2014 vastgesteld en kon wel een aanpassing gebruiken.

In januari 2021 heeft de Werkgroep Stappen Maken, een zelfstandige werkgroep onder de paraplu van PAS Frl, besloten om in de discussie over dat nieuwe beleid en eigen geluid te laten horen. Besloten werd een notitie op te stellen waar de inbreng van ervarings-deskundigen met armoede en schulden, de basis zou vormen.

Vanaf 2018 heeft Pas Frl met ongeveer 120 mensen in armoede gesproken over hun leven, de knelpunten, de problemen, zaken waar ze tegenaan liepen bij de gemeente en andere instanties, hun toekomstperspectief of het ontbreken daarvan enz. De aantekeningen die tijdens deze gesprekken zijn gevoerd waren de leidraad voor het document ‘Bouwstenen voor een nieuw armoedebeleid van de gemeente Leeuwarden’.

Op woensdag 24 maart 2021 is het document Bouwstenen overhandigd aan twee wethouders van de gemeente Leeuwarden t.w. Hein Kuiken (o.a. verantwoordelijk voor het Armoedebeleid en Coördinatie Sociaal Domein) en Friso Douwstra (o.a. verantwoordelijk voor Sociale Zaken en Werk& Participatie).

In Wijkcentrum Heechterp Schieringen is in het bijzijn van een groep genodigden, onder strikte Corona-regels, een presentatie gegeven door ervaringsdeskundige Renaline Jacoba. Zij is één van de ervaringsdeskundigen die tijdens het opstellen van De Bouwstenen heeft meegedacht en gelezen. Zij hield een persoonlijk en bewogen verhaal over hoe het is om te leven in armoede. Ook gaf ze nog wat tips mee aan de wethouders. Die tips richten zich op:

  • je als gemeente niet alleen richten op kinderen in armoede maar op het hele gezin waar het kind in leeft
  • het pas beginnen met werktrajecten nadat eerst de belangrijkste belemmeringen zoals schulden, slechte gezondheid, stress enz. zijn weggenomen
  • de grote groep van alleenstaande ouders die nauwelijks rond kan komen en in grote problemen komt als hun kind 18 jaar wordt en zaken als het kindgebonden budget, kinderbijslag en steun van stichting Leergeld verdwijnt.

De wethouders reageerden bij monde van wethouder Hein Kuiken. Hij was onder de indruk van alle informatie die in de Bouwstenen staat en over hoe diep het armoedeprobleem ingrijpt in het leven van mensen en gezinnen die leven in armoede. Hij stelde o.a. dat het tijd is om heel ander armoedebeleid op te gaan stellen. Met nadruk noemde hij de insteek van de gemeente om ervaringsdeskundigen hel nauw bij het opstellen van het nieuwe beleid te willen betrekken.

Het document Bouwstenen voor een nieuw armoedebeleid van de gemeente Leeuwarden is aan de twee wethouders overhandigd en dezelfde dag nog naar alle raadsleden gestuurd en naar een groot aantal medewerkers binnen het sociaal domein van de gemeente Leeuwarden.

Op woensdag 31 maart 2021 gaat de gemeenteraad zich voor de eerste keer buigen over de basis van een nieuw armoedebeleid. Met de ‘Bouwstenen’ in handen hebben de raadsleden een belangrijk instrument in handen om tot een nieuw en ander armoedebeleid te komen.

PDF: Bouwstenen voor een nieuw armoedebeleid