PAS biedt een gratis digitaal dossier aan. Als iemand een toeslag aan wil vragen of in aanmerking wil komen voor kwijtschelding, een (aanvullende) uitkering aan wil vragen enz. altijd wordt er gevraagd naar documenten. Deze documenten zijn nodig om te kunnen beoordelen of iemand wel dan niet in aanmerking komt.

Veel mensen hebbende gevraagde documenten niet op orde. Weet niet waar ze liggen of hoe ze op te zoeken zijn via internet. Om mensen enigszins te helpen bieden wij aan, dat de mensen die dat graag zouden willen, een eigen digitale privé kluis krijgen op de website van PAS. Om toegang te krijgen tot deze kluis krijgt iedereen die zich aanmeldt een unieke toegangscode. Met deze toegangscode opent de kluis zich en kunnen er documenten worden toegevoegd of eruit gehaald.

Als iemand met zo’n digitale kluis bij bijvoorbeeld sociale zaken of de belastingen zit dan kan alle informatie heel gemakkelijk tevoorschijn worden getoverd. Om zo’n unieke code te kunnen krijgen moet er één keer worden ingelogd en worden er enkele vragen gesteld; daarna wordt de toegangscode per mail verstuurd.

Afhankelijk van de soort aanvraag die gedaan wordt moeten één of meerdere van onderstaande documenten ingeleverd worden. Deze informatie komt van de website van de gemeente Leeuwarden.

Bij sommige punten klinkt het best ingewikkeld en dat is het best ook wel. En hulp vragen bij het opzoeken en opslaan in de kluis kan natuurlijk ook.

  • Een geldig legitimatiebewijs, zoals een ID-kaart, paspoort of vreemdelingendocument (maar geen rijbewijs).
  • (Bank)afschriften van al uw rekeningen en accounts over de periode vanaf datum tot en met datum (screensprints worden niet geaccepteerd).
   • Het gaat om al uw betaalrekeningen, spaarrekeningen, zakelijke rekeningen, creditcardrekeningen, PayPal accounts, cryptocoin accounts, Mollie accounts, gok accounts en andere rekeningen en accounts die u heeft die nog niet genoemd zijn;
   • Het gaat ook om rekeningen en accounts van kinderen onder de 18 jaar die nog bij u thuis wonen;
   • Is een rekening of account kortgeleden gesloten? Dan moet u hier van een bewijsstuk inleveren;
   • Krijgt u geen (bank)afschriften? Dan kunt u ze printen via internetbankieren.
   • Het volgende moet op de bankafschriften staan:
    1. Uw naam;
    2. Uw rekeningnummer;
    3. Het saldo van de rekening op dit moment;
    4. De naam en alle andere gegevens die horen bij de af- en bijschrijvingen op de rekening en het af- of bijgeschreven bedrag.
  • Bewijsstukken van vermogensgegevens, zoals de afkoopwaarde van uw levensverzekering of andere vermogensgegevens.
  • Kentekenbewijzen van alle voertuigen die op uw naam staan.
  • Een overzicht van al uw schulden en de hoogte van de schulden op dit moment. Dit kan ook uw hypotheek zijn.
  • Inkomensgegevens over de periode vanaf datum tot en met datum.
   • Werkt u? Dan gaat het om loonstrookjes;
   • Heeft u een uitkering? Dan gaat het om inkomensspecificaties;
   • Heeft u giften gekregen? Dan gaat het om ondertekende schriftelijke verklaring waarin staat van wie u de giften heeft gekregen en waarvoor ze bedoeld zijn;
   • Heeft u geld geleend? Dan gaat het om een schriftelijke leenovereenkomst. Dit document moet door alle betrokken personen ondertekent zijn. In deze overeenkomst moet staan welke afspraken er zijn gemaakt over de lening.
  • De brief van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen)/de SVB (Sociale Verzekerings Bank) van de toekenning of afwijzing van uw naam.
  • De brief van de DUO van de toekenning of afwijzing van studiefinanciering of WTOS.
  • Uw echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan en als dit hier niet instaat een bewijsstuk van de vaststelling van de partner- en kinderalimentatie.
  • Uw huurcontract of een bewijsstuk van de betaling van kostgeld.
  • De eind-/stakingsbalans van uw onderneming en de balans van vorig jaar.
  • Deze brief (deze kunt u bij de balie van het Gemeentehuis laten zien).

U kunt uw digitaal dossier via onderstaand formulier aanvragen: