Over het platform


Waar staat stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân voor?

 • Voor het zo veel als mogelijk het onder de aandacht brengen van de problematiek van armoede en schulden (en de daarmee samenhangende effecten)
 • Het bestrijden van (voor)oordelen over mensen in armoede
 • Het nauw betrekken van ervaringsdeskundigen bij het bestuur, activiteiten, presentaties en projecten
 • Het werken aan structurele oplossingen om de problematiek van armoede en schulden terug te dringen
 • Het aandragen van oplossingen om knelpunten- en problemen rond armoede en schulden weg te nemen.
 • Het bundelen van kennis op het gebied van armoede en schulden
 • Niet de beperkingen van regelgeving en normen als uitgangspunt nemen maar de kansen die er zijn op verandering en verbetering
 • Het knokken voor veranderingen ook als die worden belemmerd door de huidige wet- en regelgeving

In het beleidsplan van PAS staat beschreven waar PAS zich de komende jaren sterk voor gaat maken. Klik hier.

Wie zijn wij?

 • Een jonge stichting die in december 2018 is opgericht door enthousiaste mensen die zich in willen zetten om de positie van mensen in armoede te verbeteren
 • Het bestuur van de stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân bestaat uit de volgende mensen:
  Dick Faber – interim voorzitter
  Nienke Kuiper – secretaris
  Laila van der Laan – penningmeester
  Saida Youssef – algemeen lid
  Hans den Hertog – algemeen lid
  Renaline Jacoba – algemeen lid
 • Projectmedewerkers:
  Iris Ridderstap
  Douwe Beimin
  Ayşe Wijmenga