Waar staat stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân voor?

PAS streeft er naar de problematieken rondom armoede en schulden te verminderen. Daarnaast vraagt PAS aandacht voor de problemen en er wordt invloed uitgeoefend op partijen die een rol hebben in de oplossing.

  • Voor het zo veel als mogelijk het onder de aandacht brengen van de problematiek van armoede en schulden (en de daarmee samenhangende effecten)
  • Het bestrijden van (voor)oordelen over mensen in armoede
  • Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij projecten
  • Het werken aan structurele oplossingen om de problematiek van armoede en schulden terug te dringen
  • Het bundelen van kennis op het gebied van armoede en schulden
  • Niet de beperkingen van regelgeving en normen als uitgangspunt nemen maar de kansen die er zijn op verandering en verbetering
  • Het knokken voor veranderingen ook als die worden belemmerd door de huidige wet- en regelgeving

In het beleidsplan van PAS staat beschreven waar PAS zich de komende jaren sterk voor gaat maken. Klik hier.

Wie zijn wij?

PAS is een stichting die zich vol gedrevenheid inzet om aandacht te vragen voor mensen die te maken hebben met armoede en/of schulden. Door verschillende activiteiten en projecten uit te voeren wordt er stapsgewijs gewerkt aan het verbeteren van de positie van mensen in armoede. Naast het beïnvloeden van instanties en bewustzijn te creëren en krachten te bundelen is er ook ruimte voor individuele hulp en begeleiding. Hulp nodig? neem contact met ons op!

Het bestuur van de stichting bestaat uit Waling Dijkstra en Ingrid Riemersma. Het bestuur is bewust klein gehouden, dit omdat de stichting meer gebaad is bij fanatieke vrijwilligers, partners en betrokkenen die de verandering in gang zetten. De stichting is opgericht in 2018 en sinds september 2020 is er een nieuw bestuur.

Ayse Wijmenga en Douwe Beimin leveren een actieve bijdrage aan het Platform als projectmedewerker.

De bestuursleden van PAS zetten zich geheel belangeloos in en krijgen hiervoor geen vergoeding.

Praktische info Platform armoede en Schulden Fryslan:|
KVK Nummer:   73395447
Rsin Nummer:   859510414

ANBI

PAS heeft een ANBI status, wat betekent dat er over giften en toegekende erfenissen geen erfbelasting of schenkingsbelasting hoeft worden afgedragen.