• Digitale opslag van persoonlijke documenten
  De mogelijkheid om persoonlijke documenten op te slaan in de veilige kluis van PAS. Klik hier.
 • Armoede Lab NHL-Stenden
  Sinds september 2018 is PAS bezig met NHL-Stenden om binnen de verschillende opleidingen meer aandacht te krijgen voor het behandelen van thema’s als armoede, schulden, laaggeletterdheid en eenzaamheid. Studenten en dus toekomstige werknemers komen straks terecht in praktijksituaties waarbij ze geconfronteerd worden met zaken als armoede en schulden. Studenten gaan de wijk in om onderzoek te doen en projecten op te zetten over armoede en schulden.PAS:

  1. verzorgt regelmatig lessen en/of colleges voor diverse afdelingen binnen NHL-Stenden.
  2. is betrokken bij het formuleren van opdrachten voor onderzoeken in de wijk Huizum west.
  3. Stelt samen met de opleiding/studenten opdrachten op voor minoren en afstudeeropdrachten.
  4. Is actief bij het inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van het Armoede Lab NHL-Stenden.
 • Samenwerkingsproject ‘Stappen Maken’.
  Samen met ervaringsdeskundigen, medewerkers van de gemeente Leeuwarden en raadsleden komen tot constructieve voorstellen om de positie van mensen in armoede en schulden te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze voorstellen worden voorbereid door een werkgroep waarna de voorstellen worden voorgelegd aan een kleine conferentie. Daarna gaan er een aantal van die voorstellen naar de gemeenteraad. Over sommige punten kan de gemeenteraad zelfstandig besluiten nemen, over andere punten zullen voorstellen bij de Haagse politiek bepleit moeten worden.
 • Vernieuwende projecten.
  PAS wil zich graag inzetten voor vernieuwende projecten, discussies en ontwikkelingen. Eén van die experimenten was het houden van een informatiemarkt betreffende regelingen, toeslagen en kwijtscheldingen in de wijk Heechterp-Schieringen op 18 januari 2020. Dit gebeurde in samenwerking met het Wijkcentrum Heechterp-Schieringen en de gemeente Leeuwarden. Er wordt bekeken of dit initiatief in deze of een andere vorm kan worden uitgerold over andere wijken of dorpen.
  PAS wil meer initiatieven nemen en experimenten doen door lef te tonen en uitdagingen aan te gaan.
 • Project verbeteren schriftelijke communicatie met de inzet van ervaringsdeskundigen.
  Mensen die gebruik maken van uitkeringen, toeslagen, financiële regelingen en het invullen van formulieren hebben in gesprekken met PAS laten weten dat ze soms veel moeite hebben om brieven en informatie te lezen en/of te begrijpen. Ook werd regelmatig de manier van bejegenen genoemd als zijnde als zijnde beledigend of stigmatiserend.
  Vaak werd genoemd dat dit ook het geval is met correspondentie van de gemeente Leeuwarden. Gesprekken met de gemeente Leeuwarden over dit thema hebben ertoe geleid dat eind 2019 medewerkers van de gemeente Leeuwarden en ervaringsdeskundigen/PAS zich hebben gebogen over een aantal documenten. De gemaakte op en aanmerkingen hebben geleid tot aanpassing van de documenten. Omdat er opnieuw opmerkingen bij PAS zijn binnengekomen over recente documenten wordt er met de gemeente Leeuwarden gewerkt aan een structurele basis van overleg met ervaringsdeskundigen.
  Het is de bedoeling van er in 2020 ook nog van dergelijke gesprekken plaats gaan vinden met woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen, zorgaanbieders en anderen.
 • Project gericht op werkgevers om signalen van armoede, schulden en andere persoonlijke problemen, vroegtijdig op en aan te pakken.
  Tijdens gesprekken met werkgevers in de productiesector bleek dat men nog te weinig oog heeft voor signalen van werknemers. Signalen die wel afgegeven door werknemers maar die door de werkgever niet als zodanig worden herkend en opgepakt. Met een aantal werkgevers is afgesproken dat PAS haar ervaringen met het herkennen van signalen en het coachen van werknemers met problemen, zal gaan delen. Het is de bedoeling om een aantal van deze coachingstrajecten als pilot bij een aantal bedrijven in te gaan zetten.
 • Werkconferenties
 • Onderzoek en projecten in de wijken
 • Voorlichting en informatie