Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften, noodzakelijk om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Primaire levensbehoeften zijn schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Armoede ontstaat bij een (chronisch) tekort aan betaal- of ruilmiddelen bij bepaalde personen, waardoor de aanschaf van noodzakelijke bestaansmiddelen buiten het bereik van die personen valt.


26 maart 2021
Het Platform Armoede en Schulden Fryslân heeft ‘Bouwstenen voor een nieuw gemeentelijk armoedebeleid’ geschreven en overhandigd aan twee wethouders.
Lees hier het artikel