Wijs met Grijs


‘Wijs met Grijs’ is een project dat in 2020 van start gaat en gericht is op het bereiken van senioren met verborgen financiële- en sociale problemen in de gemeente Leeuwarden, gemeente Waadhoeke en de gemeente Harlingen. Het doel van het project is het bespreekbaar maken van de taboes en het oplossen van problemen op het gebied van, armoede, schulden, laaggeletterdheid en eenzaamheid onder senioren.

Lees verder “Wijs met Grijs”

SWAP


‘Samen Werken Aan Perspectief’ is een project dat met Adecco uitzendbureau en stichting PAS is ontwikkeld. Het doel is het creëren van perspectief op werk en een beter leven voor uitkeringsgerechtigden die vanwege belemmeringen nauwelijks een vooruitzicht hebben op een zonnige toekomst met een baan.

Lees verder “SWAP”