‘Samen Werken Aan Perspectief’ is een project dat met Adecco uitzendbureau en stichting PAS is ontwikkeld. Het doel is het creëren van perspectief op werk en een beter leven voor uitkeringsgerechtigden die vanwege belemmeringen nauwelijks een vooruitzicht hebben op een zonnige toekomst met een baan.


Dat doen we door de volgende middelen in te zetten:

  • Het bieden van extra ondersteuning en coaching die gericht is op het wegnemen van belemmeringen op met name financieel gebied
  • Het inzetten van extra trajectondersteuning richting werknemer/werkgeversrelatie
  • Het samen met de betreffende werknemer verkennen van talenten en/of scholingswensen
  • Het faciliteren van deelname aan cursussen en/of het behalen van diploma’s

Adecco is verantwoordelijk voor de factor werk. PAS is verantwoordelijk voor de coaching op financieel gebied en mogelijk andere problemen van de werknemer. Daarnaast heeft PAS de regie op het gebied van coördinatie en organisatie.