‘Wijs met Grijs’ is een project dat in 2020 van start gaat en gericht is op het bereiken van senioren met verborgen financiële- en sociale problemen in de gemeente Leeuwarden, gemeente Waadhoeke en de gemeente Harlingen. Het doel van het project is het bespreekbaar maken van de taboes en het oplossen van problemen op het gebied van, armoede, schulden, laaggeletterdheid en eenzaamheid onder senioren.


Met het project Wijs met Grijs gaat men theater inzetten om de discussie over schaamte/geslotenheid rond armoede, schulden, laaggeletterdheid en eenzaamheid bij senioren op gang brengen. Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân en de theatermakers willen dat deze theaterproductie zowel het denken- als het gevoel raakt, dat de productie herkenning geeft en medeleven opwekt, zodat op die manier openheid ontstaat over deze moeilijk bespreekbare- en vaak onbegrepen onderwerpen. Theater is een goed medium om dit (met humor en tact) te doen.

Naar verwachting zal vanaf september 2020 tot en met juni 2021 de theaterproductie worden gepresenteerd aan kleine gezelschappen senioren in dorps/buurthuizen, wijkcentra en andere plekken waar senioren samen komen. Er worden in twee jaar tijd op 20 locaties voorstellingen gegeven.

Het is de bedoeling dat samen met de senioren die te kennen geven problemen te hebben, wordt gezocht naar oplossingen. Met de inzet van vrijwillige buddy’s die gedurende langere tijd deze senioren thuis bezoeken wordt een vervolg gegeven aan de inzet op een positiever leven. Mensen die zich aangesproken voelen om als buddy met de senioren aan de slag te willen kunnen zich aanmelden door hier te klikken.